Pontio Amaethyddol (Lloegr)

Mae'r cyfnod pontio amaethyddol yn Lloegr yn parhau i symud ymlaen, gyda chynlluniau a pholisïau newydd yn cael eu cyflwyno wrth i doriadau i daliadau'r Cynllun Taliad Sylfaenol barhau.

Mae'n hollbwysig i aelodau'r CLA gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau hyn ac mae'r ganolfan hon yn cynnwys nodiadau canllaw pwysig, sesiynau briffio aelodau, dadansoddiad manwl a chyngor ar y polisïau a'r cynlluniau diweddaraf.

Cliciwch ar floc i lawrlwytho un o'n dogfennau defnyddiol neu ewch i dudalen gywir y llywodraeth:

Y diweddaraf gan Pontio Amaethyddol (Lloegr)