Cameron Hughes

Image of Cameron Hughes

Mae Cameron Hughes yn Uwch Gynghorydd Polisi Defnydd Tir yn y tîm Defnydd Tir ac mae ganddo ffocws arbennig ar bolisi amaethyddol, gan gynnwys BPS, da byw a ffermio âr, systemau a safonau ffermio a diogelu adnoddau.

Cyn ymuno â'r CLA yn 2020, gweithiodd Cameron fel asiant tir yn y de-ddwyrain i Carter Jonas ac yn flaenorol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Magwyd Cameron yn nwyrain Hampshire ar y South Downs.

Job title:
Uwch Gynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain
E-mail address:
cameron.hughes@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511