Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd CLA

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Mae'r hysbysiad hwn yn esbonio sut rydym yn trin eich data personol a beth allwch chi ei wneud os oes gennych unrhyw bryderon. Diweddarwyd Chwefror 2024.

Yn y CLA, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae'r hysbysiad hwn yn nodi'r sail y bydd unrhyw ddata personol yr ydym yn ei gasglu gennych chi, yr ydych yn ei ddarparu i ni neu y gallwn ei dderbyn gan eraill amdanoch yn cael ei brosesu gennym ni. Mae'n cynnwys data a gedwir gennym yn electronig ac mewn ffeiliau papur.

Mae'n ofynnol i ni roi'r wybodaeth hon i chi o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

File name:
CLA_Privacy_Notice_-_February_2024.pdf
File type:
PDF
File size:
750.7 KB