Polisi

Mae'r CLA yn dylanwadu ar bolisi'r llywodraeth ar lefel leol a chenedlaethol drwy ddadlau achos ein haelodau o sail gref o dystiolaeth, gan hysbysu gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol a ffurfiwyr barn am anghenion ein haelodau. Mae arbenigwyr CLA yn cynrychioli buddiannau aelodau ar bob cam wrth ddatblygu polisi a'r broses ddeddfwriaethol ac yn llwyddo'n rheolaidd i sicrhau newid sylweddol.

Yn yr adran hon, dewch o hyd i gasgliad chwiliadwy o ddogfennau polisi a lobïo CLA, gan gynnwys ymatebion i'r ymgynghoriad, sesiynau briffio, llythyrau at ASau ac adroddiadau polisi.