Matthew Doran

Image of Matthew Doran

Ymunodd Matthew â'r CLA ym mis Tachwedd 2022 ac mae'n arwain ar newid hinsawdd a dŵr yn y tîm Defnydd Tir.

Yn flaenorol, astudiodd Matthew Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen lle graddiodd ar frig ei garfan. Roedd ei draethawd hir, yn archwilio'r cyfyngiadau ar adfywio coedwigoedd yn Ucheldir yr Alban, wedi ysgogi ei ddiddordeb mewn defnydd a rheoli tir gwledig.

Job title:
Cynghorydd Polisi Defnydd Tir - Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol, Llundain
E-mail address:
matthew.doran@cla.org.uk
Phone number:
07525 196833