Rhyddhau potensial llawn yr economi wledig

Rhaglen uchelgeisiol i helpu twf pŵer newydd y llywodraeth

Pam Ymuno?

Ni yw'r unig sefydliad sy'n ymroddedig i gefnogi tirfeddianwyr a busnesau gwledig. Darganfyddwch sut y gallwn eich helpu i wneud y gorau o'r hyn rydych chi'n berchen arno.

Dod â natur yn ôl yng Ngogledd Swydd Efrog

Dysgwch sut mae gwaith cadwraeth a bioamrywiaeth yn Ystâd Summerstone yn helpu i adfer natur a chyflawni niwtraliaeth carbon