Y Pwerdy Gwledig

Darllenwch chwe chenhadaeth etholiad cyffredinol y CA ar gyfer yr economi wledig

Pam Ymuno?

Ni yw'r unig sefydliad sy'n ymroddedig i gefnogi tirfeddianwyr a busnesau gwledig. Darganfyddwch sut y gallwn eich helpu i wneud y gorau o'r hyn rydych chi'n berchen arno.

Gwneud y mwyaf o botensial tir drwy arallgyfeirio

Clywn gan aelod o'r CLA Paul O'Brien sydd wedi manteisio i'r eithaf ar botensial ei 220 erw, gyda mentrau yn amrywio o ffermio, gwersylla a pharc busnes i logi cerbydau milwrol