Susan Twining

Image of Susan Twining

Mae Susan Twining yn arwain tîm Defnydd Tir y CLA sydd wedi'i leoli yn Llundain. Mae'r tîm yn ymdrin â materion polisi a chyngor sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth, coedwigaeth a choetiroedd, a'r amgylchedd. Mae hyn yn cynnwys materion fel polisi amaethyddiaeth yn y dyfodol, cyfalaf naturiol a marchnadoedd carbon.

Cyn ymuno â'r CLA yn 2017, roedd Susan yn gyfarwyddwr cyswllt y busnes ymgynghori bwyd a ffermio cynaliadwy yn ADAS, gyda phrofiad eang mewn ffermio ymarferol, cyngor agronomeg, ymchwil a pholisi. Magwyd Susan ar fferm cig eidion a defaid yn yr Alban.

Job title:
Prif Ymgynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain
E-mail address:
susan.twining@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511