Jonathan Thompson

Image of Jonathan Thompson

Jonathan Thompson MA MBA DiPM yw arweinydd polisi CLA ar dreftadaeth (adeiladau rhestredig ac adeiladau treftadaeth eraill, ardaloedd cadwraeth, archaeoleg, parciau a gerddi). Mae'n ymwneud â datblygiad manwl polisi treftadaeth yng Nghymru a Lloegr, mae'n eistedd ar sawl corff gan gynnwys Fforwm yr Amgylchedd Hanesyddol, ac yn cadeirio Grŵp Gwledig y Gynghrair Treftadaeth.

Cyn ymuno â'r CLA yn 2006, roedd yn raddedig o hanes ac economeg Rhydychen, wedi cymhwyso fel syrfëwr siartredig, yn arbenigo mewn eiddo a threftadaeth, roedd yn gyfarwyddwr gweithrediadau yn Ymddiriedolaeth Landmark, ac yn brif weithredwr y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol.

Job title:
Uwch Gynghorydd Treftadaeth, Llundain
E-mail address:
jonathan.thompson@cla.org.uk
Phone number:
07525 196835