Louise Speke

Image of Louise Speke

Mae Louise Speke yn arwain tîm CLA o gynghorwyr treth ac mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol dros gyfraith a pholisi treth, gan gynnwys y gwasanaeth cynghori treth i aelodau. Yn cynrychioli'r CLA ar Grŵp Cyswllt Treth Gyfalaf CThEM a'u Grŵp Cyswllt TAW ar Dir ac Eiddo. Mae hi hefyd yn aelod o Fforwm Treth Llywodraeth Cymru.

Cymhwysodd yn wreiddiol fel cyfreithiwr ac ar ôl gadael practis preifat bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Polisi Treth Cymdeithas y Gyfraith cyn ymuno â'r CLA ym mis Gorffennaf 2013.

Job title:
Prif Ymgynghorydd Treth, Llundain
E-mail address:
louise.speke@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511