Mike Sims

Image of Mike Sims

Ymunodd Mike â'r CLA yn 2018 ar ôl treulio degawd yn gweithio i bapurau newydd dyddiol ac wythnosol rhanbarthol fel golygydd a newyddiadurwr arobryn, ac mae ganddo brofiad hefyd yn y sectorau cylchgronau a digidol.

Yn y CLA ef yw'r pwynt galwad cyntaf ar gyfer holl ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau yn y De Ddwyrain. Mae'n croesawu cyswllt gan newyddiadurwyr ac aelodau.

Yn 2023 cafodd Mike ei ddyrchafu'n Uwch Reolwr Cyfathrebu ac mae'n cyfuno ei gyfrifoldebau De Ddwyrain â chefnogi'r tîm cyfathrebu a materion allanol cenedlaethol.

Job title:
Uwch Reolwr Cyfathrebu (cenedlaethol a de-ddwyrain)
E-mail address:
mike.sims@cla.org.uk
Phone number:
07702926916