Rob Durgut

Image of Rob Durgut

Gan weithio o fewn yr adran Materion Allanol, mae Rob yn gyfrifol am gynhyrchu a rheoli cynnwys digidol y Gymdeithas, gan gynnwys y wefan, y cyfryngau cymdeithasol a'n diweddariadau e-bost rheolaidd.

Daw profiad blaenorol Rob gyda chynnwys digidol o'i gyfnod yn y sector elusennau. Yn ei rôl flaenorol, roedd Rob yn rheoli gweithrediadau a chyfathrebu ar-lein elusen fywyd gwyllt fach, gan helpu i gynyddu ymwybyddiaeth a diogelu cynefinoedd bregus dramor.

Job title:
Rheolwr Cynnwys Digidol, Llundain
E-mail address:
rob.durgut@cla.org.uk
Phone number:
07792 093215