Nodyn Briffio: Nodau ac amcanion y cynllun busnes

Er mwyn cynorthwyo aelodau yn ystod y cyfnod pontio amaethyddol, mae'r CLA wedi cynhyrchu cyfres o nodiadau briffio ar gynllunio busnes. Mae'r rhain yn rhoi gwybodaeth am yr hyn y mae angen i aelodau ei ystyried pan fyddant naill ai'n datblygu eu busnes presennol neu'n ystyried menter fusnes newydd.

Pontio Amaethyddol (Lloegr)

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar y cyfnod pontio amaethyddol

Cyswllt allweddol:

Charles Trotman
Charles Trotman Uwch Gynghorydd Economeg a Busnes Gwledig, Llundain

Nodyn Briffio: Nodau ac amcanion y cynllun busnes

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
BN05-22_The_aims_and_objectives_of_the_business_plan.pdf
File type:
PDF
File size:
115.0 KB