Charles Trotman

Image of Charles Trotman

Charles Trotman yw Uwch Economegydd y CLA gyda chyfrifoldeb am faterion economaidd gwledig. Mae hefyd yn gyfrifol am faterion telathrebu gwledig, twristiaeth, datblygu gwledig a masnach.

Mae wedi bod yn y CLA ers dechrau 2002. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer ymgynghoriaeth economeg ym Mrwsel, wedi dysgu a Phrifysgol Guildhall Llundain (Polisi'r UE a'r Amgylchedd) ac roedd yn gynghorydd gwleidyddol yn y sector llaeth ar gyfer yr NFU.

Job title:
Uwch Gynghorydd Economeg a Busnes Gwledig, Llundain
E-mail address:
Charles.Trotman@cla.org.uk
Phone number:
07702 926059