Arallgyfeirio eich busnes - cyflwyno gwersylla a glampio i'ch tir

Mae'r weminar hon yn ymdrin â'r goblygiadau cynllunio a'r rheoliadau ar gyfer y rhai sy'n ystyried cynnig gwersylla a glampio ar eu tir a chyngor ar yr achos busnes

Yn y weminar hon, gyda chefnogaeth Hipcamp, rydym yn cyflwyno'r syniad o gynnig gwersylla a glampio ar eich tir a'r ardaloedd pwysig i'w hystyried wrth agor maes gwersylla am y tro cyntaf.

Mae'r gweminar yn ymdrin â:

  • Yr achos busnes dros gynnig gwersylla ar eich tir, ei botensial ennill a'i siawns o lwyddo.
  • Goblygiadau cynllunio, rheoliadau, a'r effeithiau ar eich defnydd tir.
  • Camau datblygu cyffredin busnes gwersylla, o'ch blwyddyn gyntaf i ffrwd incwm sefydledig.
  • Pethau gorau i'w hystyried wrth ddechrau am y tro cyntaf.
  • Holi ac Ateb agored gyda Syrfewr Gwledig CLA Canolbarth Lloegr John Greenshield a Jonathan Knight a James Warner-Smith o Hipcamp.
File name:
CLA_Webinar_-_Diversify_your_business_-_camping_and_glamping_PTKbPc3.pptx
File type:
PPTX
File size:
5.4 MB