Treth Gwerthu Ar-lein

Mae Trysorlys EM wedi ymgynghori ynghylch a ddylai gyflwyno treth werthu ar-lein a defnyddio'r arian a godwyd i ailfywiogi'r stryd fawr drwy ddefnyddio'r elw i ariannu rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer adeiladau manwerthu. Mae'r CLA wedi ymateb ac nid yw'n cefnogi'r dreth werthu ar-lein gan y byddai'n rhy feichus i'r aelodau mewn perthynas â'r symiau a godwyd. Rydym wedi galw am i'r llywodraeth ailystyried yr angen am ddiwygio sylfaenol ar ardrethi busnes oherwydd y draen sylweddol y mae'r rhain yn ei osod ar fusnesau bach gwledig. Os cyflwynir treth gwerthu ar-lein mae angen eithriad busnesau bach.

Cyswllt allweddol:

Louise Speke
Louise Speke Prif Ymgynghorydd Treth, Llundain
File name:
Online_Sales_tax.pdf
File type:
PDF
File size:
208.3 KB