GN27-21 Dileu'r Cynllun Taliad Sylfaenol yn raddol (Lloegr yn Unig)

Mae'r Nodyn Canllaw hwn yn rhoi trosolwg o'r toriadau blaengar mewn taliadau'r Cynllun Taliadau Sylfaenol, gan ddechrau yn 2021. Mae'r nodyn yn amlinellu sut y bydd yr aelodau yn cael eu heffeithio gan y toriadau ac yn awgrymu ffyrdd y gall aelodau arfogi eu hunain i addasu.

Pontio Amaethyddol (Lloegr)

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar y cyfnod pontio amaethyddol

Cyswllt allweddol:

Susan Twining
Susan Twining Prif Ymgynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain

GN27-21 Dileu'r Cynllun Taliad Sylfaenol yn raddol (Lloegr yn Unig)

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN27-21_-_Phasing_Out_Of_The_Basic_Payment_Scheme_England_only.pdf
File type:
PDF
File size:
199.6 KB