GN21-23 Eithriad Amodol - Adeiladau a Thir Treftadaeth (Cymru a Lloegr)

Gall Eithriad Amodol eithrio adeiladau treftadaeth, tir a gwrthrychau rhag treth etifeddiaeth. Mae'r Nodyn Canllaw hwn yn esbonio sut mae'n gweithio, a'i fanteision a'i anfanteision.

GN21-23 Eithriad Amodol - Adeiladau a Thir Treftadaeth (Cymru a Lloegr)

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN21-23_Conditional_Exemption_-_Heritage_Buildings_and_Land_England_and_Wales_2RPTTdQ.pdf
File type:
PDF
File size:
423.8 KB