Rheolau Ffermio ar gyfer Dŵr

Diweddariad gan y CLA ar y mater pwysig hwn i aelodau yn y Dwyrain
manure.jpg

Mae'r CLA yn parhau i weithio ar eich rhan ar Reolau Ffermio ar gyfer Dŵr sy'n effeithio'n ddifrifol ar lawer o'n haelodau ar draws y Dwyrain.

Ers y diweddariad gan Ymgynghorydd Defnydd Tir y CLA Cameron Hughes, rydym wedi bod yn trafod materion gydag Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) a DEFRA ac yn gweithio gyda grŵp diwydiant mewn ymgais i ddod o hyd i ateb tymor hir. Ysgrifennom at y Gweinidog yn ddiweddar i dynnu sylw at y gwrthdaro mewn polisi i'r hyn y mae ffermwyr a DEFRA yn ceisio ei gyflawni ar iechyd pridd, carbon pridd, gwella ansawdd aer ac i ostwng allyriadau amonia ac yn aros am ymateb.

Yn y cyfamser, rydym yn parhau i gasglu astudiaethau achos o'r problemau mae'r rheolau yn eu hachosi i'r aelodau. Cysylltwch â ni os ydych yn hapus i roi manylion am sut mae'r rheolau'n effeithio ar eich busnes, y gallwn eu hychwanegu at lawer o astudiaethau achos eraill sydd gennym gan aelodau. Nodwch y bydd y rhain yn ddienw wrth drafod gyda'r llywodraeth, DEFRA a'r EA.

Rydym yn eich annog i ysgrifennu at eich AS ynghylch eich pryderon. Mae llythyr templed isod os ydych yn dymuno defnyddio hwn fel ffordd i gysylltu â'ch AS.

Os hoffech unrhyw fanylion pellach cysylltwch â Rachel Brooks neu Cameron Hughes neu ffoniwch swyddfa CLA East ar 01638 590 429.

Rheolau Ffermio ar gyfer Dŵr - llythyr templed at Aelodau Seneddol

Adnodd i aelodau CLA gysylltu â'u AS lleol ar fater Rheolau Ffermio ar gyfer Dŵr
File name:
CLA_member-_MP_letter-_FRFW.docx
File type:
DOCX
File size:
18.5 KB