Cath Crowther (on maternity leave)

Image of Cath Crowther  (on maternity leave)

Mae Cath yn arwain tîm y Dwyrain ac mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol dros reoli busnes rhanbarthol ac aelodaeth y CLA. Ymunodd â'r CLA ym mis Hydref 2019 gan symud o'i rôl fel partner yn y cwmni ymgynghori eiddo Bidwells. Magwyd Cath ar fferm âr a defaid yn Ne Cymru ac mae'n syrfëwr siartredig cymwys ac yn gymrawd o Gymdeithas Ganolog y Priswyr Amaethyddol. Mae hi wedi byw yn ardal Sir Gaergrawnt ers 2009.

Ei phrif ffocws cyn ymuno â'r CLA oedd datblygu gwledig, arallgyfeirio, ynni adnewyddadwy a nodi a gweithredu ffyrdd amgen o gynhyrchu ffrydiau incwm newydd a gwerth cyfalaf.

Job title:
Cyfarwyddwr Rhanbarthol, CLA East
E-mail address:
cath.crowther@cla.org.uk
Phone number:
01638 590 429