Ynglŷn â CLA Midlands

Dysgwch fwy am ein gwaith, sut i gysylltu â ni a'n pwyllgorau cangen
View from the Wrekin over Shropshire

Mae CLA Canolbarth Lloegr yn darparu cyngor, gwasanaethau a chynrychiolaeth wledig ar gyfer aelodau yn siroedd Swydd Gaer, Swydd Derby, Swydd Henffordd, Swydd Gaerlŷr a Rutland, Swydd Amwythig, Swydd Stafford, Swydd Warwick a Swydd Gaerwrangon

Cysylltwch â ni:

t: 01785 337010 e-bost: midlands@cla.org.uk

Beth Tri Gair: ///exile.overture.play

Dilynwch ni ar twitter @CLAMidlands

CLA Canolbarth Lloegr, Knightley, Woodseaves, Swydd Stafford, ST20 0JW

Gwybodaeth a chyngor

Mae aelodau llawn yn mwynhau mynediad diderfyn am ddim i wybodaeth a chyngor annibynnol, diduedd ar faterion gwledig, ffermio a busnes gan ein cynghorwyr mewnol.

Nodiadau canllaw wedi'u diweddaru'n rheolaidd, llawlyfrau cynghori, cylchgrawn Tir a Busnes misol, e-newyddion rheolaidd a bwletinau sy'n cwmpasu'r newyddion diweddaraf, y materion a'r diweddariadau. 

Lobïo

Mae gweithgareddau lobïo lleol, sirol a rhanbarthol yn helpu i roi gwybod i Aelodau Seneddol, Aelodau Seneddol Ewropeaidd, awdurdodau, asiantaethau a'r cyhoedd yn gyffredinol ar eich rhan.

Cynrychiolaeth

Mae gan bob sir bwyllgor cangen a etholir o'r aelodaeth sy'n sicrhau bod pryderon lleol yn cael sylw ar y lefel uchaf.

Budd-daliadau

Gall aelodau gael mynediad at ystod o fudd-daliadau unigryw gan gynnwys yswiriant, gwasanaethau ynni, gofal iechyd, cerbydau gostyngol a chynigion gan aelodau eraill.

Digwyddiadau

Mae aelodau'n mwynhau ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol, gan gynnwys cynadleddau, sesiynau briffio, rhwydweithio, ymweliadau ystadau a fferm a swyddogaethau cymdeithasol. 

Eich Pwyllgorau Cangen Lleol

Aelodau ein pwyllgor cangen yw llygaid a chlustiau'r CLA ym mhob sir ac maent yn ffurfio rôl bwysig wrth lunio polisi cenedlaethol, gan sicrhau bod barn a phryderon aelodau yng Nghanolbarth Lloegr yn cael eu hystyried gyda lobïo cenedlaethol CLA. 

Mae Pwyllgorau Cangen yn cyfarfod cyn pob cyfarfod Cyngor CLA, lle mae cadeiryddion yn codi materion yn uniongyrchol gyda thîm Arlywyddol y CLA er mwyn dylanwadu ar Bolisi.

I gael gwybod pwy sydd ar eich pwyllgor cangen dilynwch y dolenni isod.

Rydym bob amser yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â phwyllgorau. Os gallai fod gennych ddiddordeb cysylltwch â Jan Hewes yn y swyddfa ranbarthol ar 01785 337010 neu jan.hewes@cla.org.uk am drafodaeth anffurfiol, cyfrinachol.

Gall Jan hefyd eich helpu i gysylltu ag unrhyw aelodau'r pwyllgor, pe byddech yn dymuno codi mater penodol.

Pwyllgor Sir Gaer

Llywydd: Sarah Callander Beckett
Is-lywydd (Bywyd): Is-iarll Ashbrook
Is-lywydd: Syr William Bromley-Davenport KCVO FCA JP
Cadeirydd: Annabel Farbon
Is-gadeirydd: Rupert Jackson

Pwyllgor 

Edward Barnston
Henry Brooks
Edward Clark
Richard Cornwall-Legh
William G Fergusson
Ross Houlden
Richard Kennerley
Annette McDonald
Bruce McConnell
Phillip Posnett
David K Rowlands
Steve Wilkinson
Paul Hutchinson
Martyn Dobinson
Kate Mason

Pwyllgor Swydd Derby

Llywydd: Yr Anrhydeddus David P C Legh DL FRICS
Cadeirydd: Edward Hicklin
Is-gadeirydd: Swydd wag


Pwyllgor  

Adrian Davie-Thornhill
Catherine Desmond
Janna Fitzalan Howard
Syr Richard FitzHerbert Bt.
Robert Gosling
Alice Lampard
Edward Marshall
David Merton
Godfrey Meynell
Matthew Pocock
Michael Shuttleworth
Edward Tennant
W Mark D Deuddeg
Mrs Denise Wilkinson
Nick Wood

Pwyllgor Sir Henffordd

Llywydd: Joe Evans
Cadeirydd: William Shuttleworth
Is-gadeirydd: Rupert Foley

Pwyllgor

Francis Chester-Master
Richard Corbett
Peta Darnley
James Davenport
Lucie Hammond 
James Hervey-Bathurst 
Jo Hilditch  
Sue Powell
Jo Thomas
Helen Thomas  
James Verdin
Arabella Salwey
Ben Drummond

Pwyllgor Swydd Gaerlŷr a Rutland

Llywydd: Syr Richard Tollemache Bt
Cadeirydd: Rachel Walker
Is-gadeirydd: Tom Beeley

Committee
Patrick Beddows
Robin Clarke
Lord Cromwell (Godfrey) 
Peverel Manners
Andrew Moffat  
Alf W Oliver  
Geoff Wright
Charles Wollaston
Becky Wilson
Neal Patterson

Pwyllgor Sir Amwythig

Llywydd: Yr Anrhydeddus Selina Graham
Cadeirydd: Dimitri Harrison
Is-gadeirydd: Arglwydd Hamilton (Gavin)

COMMITTEE
The Viscount Boyne (Tavie)
The Hon. Charles Bridgeman
Alex Carson Taylor
Steven Corfield
Tom Downes
Lord Forester (George)
William Heywood-Lonsdale
Robert Jagger
Roger Plowden
Simon Scott
Rhydian Scurlock-Jones
Peter Ward
Michael Watney
Charlotte Marrison
Richard Corbet

Pwyllgor Sir Stafford

Llywydd: Paul Wolferstan
Cadeirydd: Michael Eld
Is-gadeirydd: Wojtek Behnke


Committee
Sarah Baugh
Robert Browne
Andrew Collier
Ben Duncan
Richard Dyott
James Eld 
Charles Gifford
Alexander Hall
Roy Jackson
Ted Juhre  
John Leather
Neil Mainwaring
Piers Monckton  
Helen Gough
 

Pwyllgor Swydd Warwick

Llywydd: Iarll Aylesford DL
Cadeirydd: Mark Dickin
Is-gadeirydd: Swydd wag

Pwyllgor 

Alan JL Cockburn
Brian Dalby
Marcus W Faulkner  
Michael Fetherston-Dilke DL 
Ian Flavell
Peter Gregory-Hood 
John Hall 
John Hammon
David Lodder  DL
Robert Morton  
Fred Moreton  
Alex Robinson
Roger Stone  
The Viscount Daventry (James)
Alistair McGregor
Sam Gosling
Sam White

Pwyllgor Caerwrangon

Llywydd: Nicholas Lechmere
Cadeirydd: Iain Morrison
Is-gadeirydd: Jon Clifford

Pwyllgor

Penelope Bossom 
Georgina Britten-Long
Michelle Boliver
Nigel Bullock  
The Viscount Cobham (Christopher)
Peter Edwards
Yan Gittins
Lucille Glencairn-Campbell
Andrew Grant 
Edward Holloway
Peter Philips 
Michael Simpson
Rod Spollon
Mark Steele  
Stephen Watkins
Pip Webster  
John Wilesmith  
Liza Randall
Emma Davies