Taliad Amserol

Fel rhan o strategaeth 10 mlynedd y llywodraeth i adeiladu system weinyddu treth fodern, dibynadwy. Cyhoeddodd CThEM alwad am dystiolaeth ar amseriad taliadau treth a'r potensial i'r rhain gael eu gwneud yn amlach (yn chwarterol neu'n fisol). Mae'r CLA wedi ymateb ac wedi rhybuddio rhag gosod taliadau treth yn amlach gan y bydd hyn yn niweidiol i fusnesau gwledig gyda'r incwm tymhorol amrywiol.

Cyswllt allweddol:

Louise Speke
Louise Speke Prif Ymgynghorydd Treth, Llundain

Taliad Amserol

Visit this document's library page
File name:
09.07.21_Timely_Payment.pdf
File type:
PDF
File size:
199.0 KB