Argyfwng cost byw: dadansoddiad CLA

Cefndir ar argyfwng cost byw a dadansoddiad arbenigol CLA

Mae effeithiau parhaus argyfwng cost byw ar aelodau'r CLA wedi rhoi mwy o bwysau ar fusnesau gwledig a fydd yn cymryd amser i'w oresgyn. Mae'r Llywodraeth wedi ymyrryd yn y farchnad ynni i geisio dod ag elfen o sefydlogrwydd i mewn ond bydd mesurau y mae angen i aelodau eu hystyried i liniaru effeithiau gwaethaf argyfwng costau byw.

Cyswllt allweddol:

Charles Trotman
Charles Trotman Uwch Gynghorydd Economeg a Busnes Gwledig, Llundain

Argyfwng cost byw: dadansoddiad CLA

Visit this document's library page
File name:
Cost_of_living_crisis_CLA_analysis.pdf
File type:
PDF
File size:
229.9 KB