Samantha Horton

Image of Samantha Horton

Mae Samantha yn arwain tîm Adnoddau Dynol y CLA ac mae'n gyfrifol am gylch bywyd llawn y gweithwyr sy'n cwmpasu recriwtio, dysgu a datblygu, gwobrwyo a budd-daliadau, ymgysylltu â gweithwyr, lles gweithwyr hyd at adael cyflogaeth. Cyn ymuno â'r CLA yn 2003, gweithiodd Samantha yn y timau Adnoddau Dynol canolog mewn cwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol mawr o fewn manwerthu, lletygarwch a digwyddiadau, gan gynnwys gwestai Le Méridien a'r ganolfan ExCeL.

Job title:
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llundain
E-mail address:
samantha.horton@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511