Avril Roberts

Image of Avril Roberts

Ymunodd Avril â'r CLA ym mis Chwefror 2022 fel Ymgynghorydd Polisi Eiddo a Busnes ac yn arwain ar bolisi tai a thwristiaeth.

Graddiodd Avril o Brifysgol Caerwysg ar ôl darllen Gwleidyddiaeth. Yna symudodd i'r sector tai lle roedd yn rheolwr prosiect datblygu yn darparu tai fforddiadwy newydd.

Gall gynghori aelodau ar reoli eiddo, darparu cartrefi newydd a'r sector twristiaeth. Cafodd ei magu yng nghefn gwlad Sir Gaergrawnt ac mae'n mwynhau mynd adref i helpu i ofalu am y moch.

Job title:
Uwch Gynghorydd Polisi Eiddo a Busnes, Llundain
E-mail address:
avril.roberts@cla.org.uk
Phone number:
07385 491290