Gwobrau Gwledig Ynys Wyth: Enwebiadau ar agor

Rhowch gynnig ar wobrau CLA a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Ynys Wyth nawr
Young person finalists IOW awards 2020 - resized.JPG
Mae'r CLA a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Ynys Wyth wedi cyhoeddi dychwelyd eu gwobrau mawreddog sy'n dathlu gwaith a bywyd gwledig ar yr Ynys

Mae'r CLA a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Ynys Wyth wedi cyhoeddi dychwelyd eu gwobrau mawreddog sy'n dathlu gwaith a bywyd gwledig ar yr Ynys.

Lansiwyd y gwobrau am y tro cyntaf yn 2018 ac maent yn anrhydeddu y rhai sy'n mynd y filltir ychwanegol i gefnogi'r economi wledig, o gynhyrchwyr bwyd a diod i fusnesau twristiaeth.

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod yr unigolion a'r busnesau hynny sy'n cynrychioli'r gorau o gyflawniad gwledig ar Ynys Wyth.

Mae ceisiadau ar gyfer 2022 bellach ar agor gyda'r categorïau canlynol:

 • Busnes Gwledig y Flwyddyn — wedi'i ddyfarnu i'r busnes gwledig, o unrhyw sector neu faint, sy'n enghreifftio sector gwledig yr Ynys ac sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i Ynys Wyth. Dewiswyd o'r enillwyr ym mhob un o'r pedwar categori busnes:
  • Busnes Bwyd Wight Marque — wedi'i ddyfarnu i fusnes Wight Marque sydd wedi cyfrannu fwyaf i broffilio a hyrwyddo Ynys Wyth fel cyrchfan bwyd o safon
  • Busnes Twristiaeth Gwledig — wedi'i ddyfarnu i'r busnes twristiaeth sydd wedi cyfrannu fwyaf at sector twristiaeth wledig yr Ynys
  • Busnesau Bach Cefn Gwlad — wedi'i ddyfarnu i unrhyw fath o fusnes sy'n cyflogi 5 neu lai o bobl.
  • Busnes Cefn Gwlad - dyfernir i unrhyw fath o fusnes sy'n cyflogi 6 neu fwy o bobl.
 • Person Ifanc Gwledig y Flwyddyn — wedi'i ddyfarnu i'r person ifanc 26 oed neu'n iau sy'n byw, yn gweithio neu sydd â chysylltiad â chefn gwlad Ynys Wyth ac sydd wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r sector gwledig.
 • Gwobr Cyflawniad Oes — a ddyfernir i'r person y mae'n cael ei hystyried wedi cyfrannu'n fawr at y sector gwledig dros gyfnod parhaus o amser. Nid yw'r categori hwn yn agored i enwebiadau, gyda'r enwebeion a'r enillydd yn cael eu dewis gan y panel beirniadu. Ni ellir dyfarnu hyn bob blwyddyn.

Meddai Cindy Betley, cynghorydd CLA Ynys Wyth: “Rydym wrth ein bodd bod y gwobrau hyn yn dychwelyd unwaith eto wrth iddynt ddathlu economi wledig fywiog yr Ynys, y mae'r CLA yn falch o'i gefnogi.

“Dim ond am gyfnod byr y mae'r ffenestri enwebiadau ar agor felly rhowch eich ceisiadau i mewn heddiw.

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur ac weithiau heriol, ac edrychwn ymlaen at gydnabod y bobl a'r busnesau arloesol, deinamig ar Ynys Wyth.”

Gellir lawrlwytho ffurflen gais isod.

Llenwch y ffurflen gais a rhowch gymaint o fanylion â phosibl ynglŷn â pham yr ydych yn credu y dylai'r person neu'r busnes rydych chi wedi'i enwebu dderbyn y wobr. Gallwch enwebu eich hun, neu eraill, a gwneud hynny mewn mwy nag un categori os dymunwch.

Mae enwebiadau yn cau ar 25 Mai, 2022.

Sut i fynd i mewn

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.