Rhagolwg Sioe Frenhinol Cymru 2024

Mae tymor sioe ar fin ni ac mae gennym amserlen orlawn o ddigwyddiadau a chymdeithasau ym Mhafiliwn CLA Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2024. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw ymlaen â'r diweddariadau ac archebwch eich tocynnau ymlaen llaw.
Royal Welsh Show Bernard and Cow
Aelodau yn dangos yn Sioe Frenhinol Cymru

Dathlu Bywyd Gwledig

Bydd Sioe Frenhinol Cymru, un o'r digwyddiadau mwyaf disgwyliedig yn y calendr amaethyddol, ar fin digwydd rhwng yr 22ain a'r 25ain o Orffennaf, 2024. Cynhelir y digwyddiad blynyddol hwn ar faes y sioe hardd yn Llanelwedd, Llanelwedd, ac mae'n arddangos y gorau o ffermio Cymru, diwydiannau gwledig a bywyd gwledig. Gyda chymysgedd bywiog o gystadlaethau da byw, digwyddiadau ceffylau, stondinau crefft, ac arddangosfeydd bwyd, mae'n denu miloedd o ymwelwyr o bob rhan o'r DU a thu hwnt.

Mae CLA Cymru, yn falch o gyflwyno rhaglen ddeniadol o ddigwyddiadau yn y sioe eleni. Isod ceir amserlen amlinellol o'n gweithgareddau, gan dynnu sylw at y rhai sydd angen archebu ymlaen llaw.

“Rydym wrth ein bodd o groesawu ein haelodau i Sioe Frenhinol Cymru 2024. Mae'r rhaglen eleni yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr, cyfleoedd rhwydweithio, a chyfle i ddathlu treftadaeth gyfoethog Cymru wledig. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.”

Cyfarwyddwr CLA Cymru, Victoria Bond

Y Dyddiadur

Dydd Llun, 22ain Gorffennaf

 • Trwy'r Dydd:
  Cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid a gwleidyddion yn y Pafiliwn
 • Noson:
  • Digwyddiad: Noson Gymdeithasol Aelodau
  • Amser: 5.30pm — 8.00pm
  • Adloniant: Côr Meibion Glyn-nedd
  • Manylion: £6 y pen (gan gynnwys TAW) gan gynnwys diod, bwyd a chymdeithasol am ddim
  • ANGEN ARCHEBU YMLAEN LLAW YMA

Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf

 • Digwyddiad: Digwyddiad Brecwasta CLA Cymru — 'Menter Ffermio Cynaliadwy'
  • Amser: 8.30am - 10.30am
  • Lleoliad: Pafiliwn
  • Manylion: ANGEN ARCHEBU YMLAEN LLAW YMA (Am ddim)
 • Digwyddiad: Derbyniad Diodydd 'Next Gen'
  • Amser: 11.30am - 12.30pm
  • Lleoliad: Pabell
  • Manylion: Trwy wahoddiad Angen RSVP

Dydd Mercher, 24ain Gorffennaf

 • Digwyddiad: Hwb Busnes a Sesiynau Galw Heibio Twristiaeth
  • Lleoliadau: Pafiliwn a Chwtch
  • Manylion: ARCHEBU YMLAEN LLAW YMA ar gyfer Sesiynau 1:1 Am Ddim
 • Digwyddiad: Digwyddiad Brecwasta CONFOR — “Coetir a Ffermio”
  • Amser: 8.30am — 11.00am
  • Manylion: ANGEN ARCHEBU YMLAEN LLAW YMA (Am ddim)
 • Digwyddiad: Gweithdy Ynni Adnewyddadwy - Cyflwynwyd gan Roger Parry & Partners
  • Amser: 2.00pm - 4.00pm
  • Lleoliad: Pafiliwn
 • Noson:
  • Digwyddiad: Digwyddiad Rhwydwaith Merched CLA — Diodydd Sundowner Women in Business - Noddir gan Brewers Dolphin
  • Amser: 4.00pm - 6.00pm
  • Lleoliad: Pafiliwn veranda
  • Manylion: Trwy wahoddiad Angen RSVP

Dydd Iau, 25ain Gorffennaf

 • Digwyddiad: CNC — Cyflwyniad Parc Cenedlaethol Newydd a Holi ac Ateb
  • Amser: 10.30am — 11.45am
  • Lleoliad: Pafiliwn
 • Prynhawn:
  • Digwyddiadau Preifat a Chau

Yr Hwb Busnes

Mae'r Hwb Busnes mewn partneriaeth â Banc Datblygu Cymru, Coleg Hartpury a Busnes Cymru yn cynnig cyngor busnes 1:1 pwrpasol am ddim mewn slotiau 1 awr y mae angen eu harchebu ymlaen llaw. Mae amseroedd cyfyngedig ac nid yw archebu yn cynnwys pris mynediad i'r Royal Welsh. Os oes angen help arnoch gyda grantiau, cyllid neu gyngor cyffredinol gallwch archebu slot gyda'r tîm. ARCHEBWCH EICH AMSER YMA (Aelodau yn unig)

CLA.Business-sq1

Archebwch Eich Digwyddiad Nawr

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ein digwyddiadau a dathlu bywiogrwydd Cymru wledig gyda'n gilydd. Ar gyfer y digwyddiadau hynny sydd angen archebu ymlaen llaw, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ymlaen llaw i sicrhau eich lle.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle yn y digwyddiadau cofrestredig, ewch i'n gwefan neu cysylltwch â swyddfa CLA Cymru yn uniongyrchol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu eich presenoldeb yn ein digwyddiadau mor gynnar â phosibl er mwyn osgoi siom.

Cyswllt allweddol:

Sarah Davies
Sarah Davies Rheolwr Digwyddiadau, CLA Cymru