Sarah Davies

Image of Sarah Davies

Mae Sarah yn meddu ar gyfoeth o brofiad mewn rheoli digwyddiadau o bob math. Mae hi'n sylfaen dda mewn materion gwledig, wedi bod yn Gadeirydd Sir a Trefnydd Sir i Glwb Ffermwyr Ifanc Gwent, gweithiodd yn y diwydiant amaethyddol mewn amrywiaeth o rolau.

Job title:
Rheolwr Digwyddiadau, CLA Cymru
Phone number:
07817 128277