Perygl Llywodraeth Cymru yn ansefydlogi tenantiaethau amaethyddol

Mae gwelliant newydd i Fil Amaethyddiaeth (Cymru), sy'n rhoi'r pŵer i denantiaid ffermio gael newid telerau eu cytundeb wrth gyflafareddu, yn anghydraddol. Gallai arwain at dynnu'n ôl tir o'r sector tenantiedig a gostyngiad dilynol mewn ffermydd sydd ar gael i'w rhentu
IMG_2558 (2)Haymaking tedding Wales RD.JPG

Mae gwelliant newydd i Fil Amaethyddiaeth (Cymru), sy'n rhoi'r pŵer i denantiaid ffermio gael newid telerau eu cytundeb wrth gyflafareddu, yn anghydraddol. Efallai y bydd yn arwain at dynnu'n ôl tir o'r sector tenantiedig a gostyngiad dilynol mewn ffermydd sydd ar gael i'w rhentu, meddai CLA Cymru, y sefydliad sy'n cynrychioli tirfeddianwyr a busnesau gwledig.

Dywed Fraser McAuley, Uwch Gynghorydd Polisi, CLA Cymru: “Mae'r mesur hwn yn tanseilio rhyddid contract o dan y gyfraith i'r ddwy barti: tirfeddiannydd a thenant. Bydd yn creu ansicrwydd ac yn creu rhwystr newydd a diangen i berchnogion tir ymrwymo tir newydd i denantiaethau tymor hwy. Ni fyddai trefniant o'r fath yn cael ei weled byth mewn trefniadau masnachol eraill.”

Pan ellir newid telerau sydd eisoes wedi'u sefydlu canol tymor, gall hyn atal perchnogion tir rhag ymrwymo i denantiaethau tymor hwy. Bydd hyn yn niweidio'r gwaith presennol i fagu hyder yn y sector.

Fraser McAuley, Uwch Gynghorydd Polisi CLA Cymru

Ychwanega Fraser: “Rydym wedi gofyn am eglurhad gan Lywodraeth Cymru a yw'r cynnig hwn yn effeithio ar gontractau sydd eisoes yn bodoli.”

“Wrth i ni drosglwyddo i gynllun newydd ar gyfer cefnogi a rheoleiddio amaethyddiaeth yn ystod y 24 mis nesaf, nid dyma'r amser i Lywodraeth Cymru fod yn creu ansicrwydd. Yr hyn sydd ei angen yw gwybodaeth a chefnogaeth i bartïon gytuno ar delerau sy'n gweddu i'w hanghenion o'r cychwyn cyntaf.”

“Rydym yn cynghori tirfeddianwyr sydd wrth drafod adnewyddu tenantiaethau i fod yn ymwybodol o'r cynigion. Rydym yn darparu cyngor un-i-un i'n haelodau.”

Cyswllt allweddol:

Fraser McAuley
Fraser McAuley Uwch Gynghorydd Polisi, CLA Cymru