Fraser McAuley

Image of Fraser McAuley

Mae Fraser yn arwain ein datblygu polisi yng Nghymru. Mae ei waith yn canolbwyntio ar amaethyddiaeth, rheoli adnoddau naturiol, coedwigaeth a choetiroedd, ac ystod eang o faterion sy'n effeithio ar ffermwyr, tirfeddianwyr a busnesau gwledig.

Job title:
Uwch Gynghorydd Polisi, CLA Cymru
E-mail address:
fraser.mcauley@cla.org.uk
Phone number:
07702 926069