Labelu ar gyfer lles anifeiliaid - Galw am dystiolaeth

Mae'r CLA wedi ymateb i alwad Defra am dystiolaeth ar labelu lles anifeiliaid ar gynhyrchion bwyd. Roedd yr alwad am dystiolaeth yn cwmpasu Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Cyswllt allweddol:

Cameron Hughes
Cameron Hughes Uwch Gynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain
File name:
Labelling_for_animal_welfare_-_Call_for_evidence.pdf
File type:
PDF
File size:
223.1 KB