Gofynion Dogfennaeth a Chofrestru

Gwybodaeth am y ddogfennaeth sydd ei hangen o 1 Ionawr 2021 er mwyn i fusnesau barhau i fasnachu

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi gwybodaeth i berchnogion busnesau gwledig am y ddogfennaeth fydd ei hangen o 1 Ionawr 2021 er mwyn i fusnesau barhau i fasnachu.

Mae'n cwmpasu:

  • Dogfennaeth sy'n ofynnol a'r amser safonol cyn derbyn dogfennau;
  • Gofynnol cofrestru cyn ymgymryd â gweithgareddau masnachu penodol.

Wrth gwrs, bydd y penderfyniad ynghylch pa gamau i'w cymryd yn unigryw i anghenion pob busnes. Ni fwriad y canllawiau hyn yw gwneud barn ar y gweithgareddau penodol y dylech fod yn eu gwneud, nac am effeithiau tymor hwy ymadawiad y DU o'r UE.

File name:
BREXIT_HUB_documentation_requirements.docx_vXDEdsJ.pdf
File type:
PDF
File size:
77.6 KB