Cynigion i eithrio categorïau o anheddau o'r premiymau treth gyngor yn Lloegr

Darllenwch ymateb i'r ymgynghoriad CLA yma.

Mae'r CLA wedi ymateb i ymgynghoriad ar 'Cynigion i eithrio categorïau o anheddau o'r premiymau treth gyngor yn Lloegr'. Mae ein hymateb yn tanlinellu'n bennaf yr angenrheidrwydd am amserlen estynedig ar gyfer eithriadau o'r dreth gyngor. Rydym yn eirioli'n gryf i berchnogion eiddo gael amser ychwanegol ar gyfer sefyllfaoedd fel gwerthu eiddo neu waith cydymffurfio hanfodol, gan gydnabod yr angen rhesymol i'r rhyddhad fod dros dro. Mae ein hymateb hefyd yn eirioli addasiadau ymarferol i sicrhau profiad mwy di-dor i aelodau sy'n defnyddio'r eithriadau treth gyngor.

File name:
Proposals_to_exempt_categories_of_dwellings_from_the_council_tax_premiums_in_England.pdf
File type:
PDF
File size:
121.1 KB