Dosbarth defnydd cynllunio newydd ar gyfer gosod tymor byr a hawliau datblygu a ganiateir cysylltiedig (Lloegr)

Mae'r ymgynghoriad hwn gan y llywodraeth yn cynnig cyflwyno dosbarth defnydd newydd ar gyfer gosod tymor byr yn Lloegr. Mae'n cynnig os cyflwynir dosbarth defnydd newydd y dylid cael hawliau datblygu caniateir i newid defnydd o breswyl i osod tymor byr ac i'r gwrthwyneb. Mae'r CLA wedi gwrthwynebu'r cynigion gan nad ydym yn cytuno y bydd dosbarth defnydd newydd yn datrys mater mannau poeth twristiaeth gosod i mewn tymor byr. Rydym hefyd wedi gwrthwynebu'r gallu a fyddai'n cael ei roi i awdurdodau lleol i ddileu'r hawl datblygu a ganiateir o newid rhwng dosbarthiadau defnydd. Mae'r CLA wedi cyflwyno ymateb ar yr un pryd i ymgynghoriad ar gynllun cofrestru newydd ar gyfer gosod tymor byr yn Lloegr.

Cyswllt allweddol:

Please use DSC05246
Avril Roberts Uwch Gynghorydd Polisi Eiddo a Busnes, Llundain
File name:
New_planning_use_class_for_short-term_lets_and_associated_permitted_developmen_cau9hQT.pdf
File type:
PDF
File size:
130.9 KB