Ymateb CLA i gynllun rhanbarthol drafft WREN

Rhoddodd Asiantaeth yr Amgylchedd dasg pum Grŵp Adnoddau Dŵr Rhanbarthol yn Lloegr a rhannu dalgylchoedd Saesneg Cymraeg gyda llunio cynlluniau aml-sector ar sut y caiff adnoddau dŵr eu rheoli i ateb diffygion dŵr erbyn 2050. Agorodd pob grŵp eu cynllun drafft i ymgynghori dros y gaeaf. Mae'r CLA wedi ymateb yn unigol i bob cynllun drafft.

Cyswllt allweddol:

Headshot_Matthew_Doran.JPG
Matthew Doran Cynghorydd Polisi Defnydd Tir - Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol, Llundain
File name:
CLA_response_to_WREN_draft_regional_plan.pdf
File type:
PDF
File size:
141.0 KB