CLA ESM Galwad am Ymateb i Dystiolaeth

Mae'r CLA wedi ymateb i alwad am dystiolaeth gan Trysorlys EM ar ryddhad deunyddiau arbed ynni TAW — gwella effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon. Rydym wedi cefnogi'r cynnig i gynnwys storio batri yn y rhyddhad, pan gaiff ei ôl-osod i baneli solar presennol neu ddeunyddiau eraill sy'n arbed ynni ac fel technoleg annibynnol. Rydym wedi awgrymu ffyrdd eraill y byddai'r rhyddhad yn cael ei wella fel caniatáu i ddeunyddiau arbed ynni gymwys pan gaiff eu prynu ar wahân i'r gosodiad, neu lle maent yn rhan o waith gwella. Rydym hefyd wedi awgrymu ychwanegu technolegau at y rhyddhad fel goleuadau dan arweiniad a bylbiau at y rhestr o ddeunyddiau cymwys.

Cyswllt allweddol:

Louise Speke
Louise Speke Prif Ymgynghorydd Treth, Llundain
File name:
CLA_ESM_call_for_evidence_response.pdf
File type:
PDF
File size:
215.6 KB