GN31-02: Pibellau Carthffos - Gwerthoedd Pridwerth a Kettering V Anglian Water Plc.

Ers peth amser mae'r CLA a'r NFU wedi bod yn gweithio gyda nifer o dirfeddianwyr ac asiantau i adolygu'r sail gywir o asesu iawndal lle mae cwmni dŵr yn cyflwyno hysbysiad i fynd i mewn i dir i osod pibell yn dilyn cyflwyno Hysbysiad Gofyniad gan ddatblygwr.

Cyswllt allweddol:

Andrew Shirley
Andrew Shirley Prif Syrfëwr, Llundain

GN31-02: Pibellau Carthffos - Gwerthoedd Pridwerth a Kettering V Anglian Water Plc.

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN31-02_Sewer_pipes_and_ransom.pdf
File type:
PDF
File size:
230.8 KB