Andrew Shirley

Image of Andrew Shirley

Mae Andrew Shirley MRICS yn Syrfëwr Siartredig ac mae'n arwain ar seilwaith, mwynau, ardrethi busnes a'r dreth gyngor. Mae wedi arwain y Tîm Eiddo a Busnes ers dros 9 mlynedd, tîm sy'n ymdrin â'r polisi a'r cyngor ar draws busnes gwledig, telathrebu, cynllunio, tai, dynodi tirwedd a threftadaeth.

Mae Andrew wedi bod gyda'r CLA ers dros 25 mlynedd ar ôl dal amrywiaeth o swyddi yn y rhanbarthau ac yn genedlaethol. Cyn y CLA bu'n gweithio i ADAS a Carter Jonas. Mae Andrew yn byw yn Swydd Derby gyda'i wraig Syrfewr Siartredig, Tamara: mae'n dirfeddiannydd ac mae hefyd yn Gynghorydd Dosbarth.

Job title:
Prif Syrfëwr, Llundain
E-mail address:
andrew.shirley@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511