GN23-21 Da Byw a Mynediad i'r Cyhoedd yng Nghymru a Lloegr

Mae perygl y bydd aelodau'r cyhoedd yn dioddef anaf gan dda byw wrth ddefnyddio hawliau tramwy cyhoeddus neu dir mynediad. Gall y risg hon gael ei waethygu gan bresenoldeb cŵn.

O bryd i'w gilydd mae achosion o'r fath yn denu diddordeb yn y cyfryngau ac yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r potensial i gael anaf a'r posibilrwydd o hawlio.

Mae'r canllawiau hyn yn ystyried sut i reoli da byw ar dir lle mae hawliau tramwy cyhoeddus, neu sy'n dir mynediad.

Ceir gwybodaeth ychwanegol yn y Daflen Wybodaeth Gweithredol Iechyd a Diogelwch “Gwartheg a Mynediad Cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr”: https://www.hse.gov.uk/pubns/ais17ew.pdf Er bod canllawiau'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn canolbwyntio ar wartheg — oherwydd y ddau ffactor mwyaf cyffredin mewn digwyddiadau yw gwartheg gyda lloi a cherddwyr gyda chŵn — mae'r egwyddorion yn berthnasol i fathau eraill o dda byw, gan gynnwys ceffylau.

Cyswllt allweddol:

Andrew Gillett
Andrew Gillett Prif Ymgynghorydd Cyfreithiol, Llundain

GN23-21 Da Byw a Mynediad i'r Cyhoedd yng Nghymru a Lloegr

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN23-21_Livestock_and_Public_Access_in_England_and_Wales.pdf
File type:
PDF
File size:
197.1 KB