Andrew Gillett

Image of Andrew Gillett

Astudiodd Andrew y gyfraith ym Mhrifysgol Reading ac mae wedi bod gyda'r CLA fel cyfreithiwr ers 2010 gan ateb ymholiadau cyfreithiol aelodau a chymryd rhan mewn gwaith polisi, fe'i penodwyd yn Brif Gynghorydd Cyfreithiol ym mis Mawrth 2019.

Mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol am faterion a gwmpesir gan y tîm cynghori cyfreithiol, mae hefyd yn cynghori ar hawliau tramwy cyhoeddus, yn aml lle mae llwybrau newydd yn cael eu hawlio dros dir aelodau, trespass, atebolrwydd meddianwyr, drylliau a chwaraeon maes. Cymerodd ysgoloriaeth Nuffield yn 2016 ar faterion mynediad ac atebolrwydd mewn gwledydd eraill a chanolbwyntiodd ar gymhwysedd y canfyddiadau i Gymru a Lloegr.

Job title:
Prif Ymgynghorydd Cyfreithiol, Llundain
E-mail address:
andrew.gillett@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511