GN20-23 Marchnadoedd natur - ystyriaethau ar gyfer contractau

Mae'r Nodyn Canllaw hwn yn nodi rhai o'r ystyriaethau allweddol sy'n ymwneud â'r trafodaethau a'r trefniant cytundebol ar gyfer cytundeb marchnad natur megis ar gyfer carbon a bioamrywiaeth.

GN20-23 Marchnadoedd natur - ystyriaethau ar gyfer contractau

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN20-23_Nature_Markets_-_checklist_for_contracts.pdf
File type:
PDF
File size:
290.4 KB