GN16-23 Rheoli tir amgylcheddol - cymhelliant ffermio cynaliadwy

Mae'r Nodyn Canllaw hwn yn rhoi crynodeb o'r cynnig Cymhelliant Ffermio Cynaliadwy (SFI) estynedig ar gyfer 2023. Mae'r nodyn yn cynnwys manylion am yr hyn y bydd yr SFI yn talu amdano, pa fusnesau fydd yn gymwys ynghyd â dadansoddiad CLA o sut y gall aelodau benderfynu a ddylent fynd i mewn i'r cynllun.

GN16-23 Rheoli tir amgylcheddol - cymhelliant ffermio cynaliadwy

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN16-23_Environmental_Land_Management_-_Sustainable_Farming_Incentive.pdf
File type:
PDF
File size:
233.2 KB