Ychwanegwch aelodau ychwanegol at eich aelodaeth - AM DDIM

Oeddech chi'n gwybod y gall aelod o'r teulu neu bartner busnes fod yn 'aelod ychwanegol' ar eich aelodaeth CLA? Rydym yn cynnig cyfle i ychwanegu “aelodau ychwanegol” i'ch aelodaeth CLA heb unrhyw gost ychwanegol.
Wensleydale taken by Lucinda.jpg

Mae “aelodau ychwanegol” fel arfer yn aelodau o'r teulu neu'n bartneriaid busnes, ac ar ôl eu hychwanegu yn gallu mwynhau'r buddion rydych chi'n eu derbyn fel aelod. Rydym hefyd yn annog aelodau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am arwynebedd. Nid yw ychwanegu erw ychwanegol at eich aelodaeth bellach yn cynyddu cost aelodaeth CLA - a pho fwyaf o erwau yr ydym yn eu cynrychioli, cryfaf y daw ein llais wrth weithio gyda'r llywodraeth a rhanddeiliaid eraill.

Os ydych am enwebu aelod ychwanegol, neu ddiwygio eich arwynebedd, cysylltwch â Rheolwr Cysylltiadau Aelodaeth Kate Bankier drwy Kate.Bankier@cla.org.uk neu ffoniwch 01748 90 7070.

Cyswllt allweddol:

Kate Bankier.jpg
Kate Bankier Rheolwr Cysylltiadau Aelodaeth, CLA North