Henk Geertsema

Image of Henk Geertsema

Gyda bron i 30 mlynedd o brofiad mewn cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu, mae Henk yn Aelod Cyswllt o'r Sefydliad Siartredig Marchnata ac mae ganddo brofiad perthnasol o sefydliadau aelodaeth.

Mae'n gyfrifol am holl gysylltiadau cyfryngau a chyfathrebu aelodau CLA yn y Gogledd ac mae'n croesawu syniadau'r aelodau am straeon cyfryngau. Yn ei amser hamdden, mae Henk yn mwynhau pysgota a ffotograffiaeth.

Job title:
Rheolwr Cyfathrebu, CLA North
E-mail address:
henk.geertsema@cla.org.uk
Phone number:
07976 937406