Gwneud y gorau o'ch aelodaeth CLA

Cysylltwch â thîm Dwyrain CLA i ychwanegu pobl ychwanegol at eich aelodaeth
CLA flag banner

Rydym yn cynnig cyfle i ychwanegu “aelodau ychwanegol” i'ch aelodaeth CLA heb unrhyw gost ychwanegol.

Fel arfer mae “aelodau ychwanegol” yn aelodau o'ch teulu neu'ch busnes (e.e. olynydd, priod, rheolwr ystadau, rheolwr fferm, gweinyddwr eiddo ac ati), ac ar ôl eu hychwanegu yn gallu mwynhau'r buddion rydych chi'n eu derbyn fel aelod, gan gynnwys cael mynediad i nodiadau canllaw ar-lein a chyngor un-i-un am ddim.

Rydym hefyd yn annog aelodau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am arwynebedd. Nid yw ychwanegu erw ychwanegol at eich aelodaeth bellach yn cynyddu cost aelodaeth CLA - a pho fwyaf o erwau yr ydym yn eu cynrychioli, cryfaf y daw ein llais wrth weithio gyda'r llywodraeth a rhanddeiliaid eraill.

Os ydych am enwebu aelod ychwanegol, neu ddiwygio eich arwynebedd, cysylltwch â Rheolwr Cysylltiadau Aelodaeth, Claire Murray, drwy e-bost claire.murray@cla.org.uk neu ffoniwch 01638 590 429.