Lee Murphy

Image of Lee Murphy
Job title:
Rheolwr Cyfathrebu, CLA East
E-mail address:
lee.murphy@cla.org.uk
Phone number:
07702 926 696

Mae Lee yn gyn-olygydd newyddion darlledu ar gyfer clwstwr o orsafoedd radio yn nwyrain Lloegr. Mae hefyd wedi dal rôl cyfryngau a chyfathrebu ym Maes Awyr Stansted a Phennaeth Cyfathrebu yn yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid, lle goruchwyliodd weithgarwch cyfryngau cenedlaethol sy'n gysylltiedig â Etifeddiaeth Olympaidd Llundain 2012 ac ystod o ymgyrchoedd proffil uchel eraill.