Cynigion gwyrdd Dwyrain Anglia

Mae'r CLA yn sefydlu gweithgor ar gyfer yr aelodau hynny yr effeithir arnynt gan y cynlluniau
powerline.jpg

Cynhaliodd y Grid Cenedlaethol ymgynghoriad yn ddiweddar ar gyfer ei gynllun ar gyfer prosiect Galluogi Ynni Gwyrdd East Anglia (GREEN). Y cynnig yw adeiladu atgyfnerthu rhwydwaith foltedd uchel newydd rhwng Norwich, Bramford a Tilbury.

Mae'r cynlluniau, a oedd allan i ymgynghori tan ganol mis Mehefin, wedi codi pryderon ymhlith nifer o aelodau ffermio a thirfeddiannaeth sy'n poeni am effaith bosibl y prosiect newydd y Grid Cenedlaethol, sy'n cynnwys adeiladu llinell drosglwyddo trydan newydd.

Mae'r CLA wedi ymateb i'r ymgynghoriad ac mae'n credu nad yw dewisiadau amgen i beilonau uwchben ymwthiol wedi cael eu hystyried yn ddigonol gan y Grid Cenedlaethol. Rydym hefyd yn sefydlu Gweithgor CLA ar gyfer yr aelodau hynny yr effeithir arnynt.

Os hoffech ymuno â Gweithgor Dwyrain Anglia GREEN CLA, cysylltwch â Syrfewr Rhanbarthol Dwyrain CLA, Alison Provis, drwy e-bost: east@cla.org.uk neu ffoniwch 01638 590429.