Ailddychmygu defnydd tir

Mae'r newid o economi amaethyddiaeth sy'n seiliedig ar is-suddiadau i ffocws newydd ar fioamrywiaeth a chynaliadwyedd yn creu newid unwaith mewn cenhedlaeth i berchnogion tir. Nid oes rhaid i chi fynd i'r afael â'r ansicrwydd hwn ar eich pen eich hun.

Gall y CLA helpu

Cyn bo hir bydd tâl y Llywodraeth i dirfeddianwyr yn seiliedig ar y Fenter Ffermio Cynaliadwy, y Rhaglen Adfer Natur Leol a'r Cynllun Adfer Tirwedd, pob gweithgaredd sydd â chost i'w cyflawni ond heb werth marchnad ar unwaith. A bydd cynhyrchu bwyd yn parhau i fod yn weithgaredd craidd, er heb yr un cymorthdaliadau ac felly gyda llai o incwm.

Ers dros 100 mlynedd, mae'r CLA wedi bod yn helpu ein haelodau i arallgyfeirio eu busnesau, gan greu economi wledig sy'n darparu ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Gallwn eich helpu i lywio cymhlethdodau y drefn gydnabyddiaeth newydd a gwneud y mwyaf o botensial eich tir.

Arallgyfeirio

Mae angen i chi ddod o hyd i ffrydiau refeniw newydd.
Beth fydd yn gweithio i chi a'ch tir?

 • Bed and breakfast

 • Residential lettings

 • Caravan sites and Glamping

 • Self-catering accommodation

 • Farm shop and Catering

 • Fishing

 • Festivals

 • Conference and wedding venues

 • Commercial shooting

 • Commercial lettings

 • Visitor attraction

 • Renewable energy

Efallai bod gennych syniad arall?
Efallai y byddwch hyd yn oed yn ystyried gadael
ffermio yn gyfan gwbl.

Cyngor proffesiynol

Pa bynnag lwybr rydych chi'n ei gynllunio, mae angen i chi ystyried ystod o ffactorau. Mae'r rhain yn cynnwys:

Gall aelodau'r CLA gael mynediad at ein tîm o gynghorwyr proffesiynol fel rhan o'u haelodaeth. Ac rydym yn trin dros 5,000 o geisiadau bob blwyddyn: mae'r cynghorwyr yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud.

Mae tanysgrifiadau aelodaeth blynyddol yn seiliedig ar eich arwynebedd. Mae aelod nodweddiadol yn talu o dan £300 y flwyddyn, sy'n llai nag y mae llawer o weithwyr proffesiynol yn ei godi am awr o'u hamser.

Darganfyddwch fwy. Cysylltwch â ni ar 020 7460 7969 neu info@cla.co.uk - cyfeirnod dyfynbris: FG22.
Fel arall gadewch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.

MAE SAWL OCHR I BERCHNOGAETH TIR

Y diweddaraf gan Ailddychmygu defnydd tir