Ymgynghoriad Heriau a Dewisiadau yng Nghymru

Mae'r CLA wedi ymateb i ymgynghoriad Heriau a Dewisiadau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar reoli dŵr yng Nghymru. Galwodd CLA Cymru am CNC i sicrhau bod ffermwyr a thirfeddianwyr yn cael eu cynrychioli mewn unrhyw benderfyniadau ar faterion dŵr, bod dŵr ar gyfer cynhyrchu bwyd yn cael ei flaenoriaethu yn fawr ac i bob agwedd ar reoli dŵr gael ei edrych ar y cyd, gan gynnwys llifogydd, ansawdd dŵr, tynnu dŵr a llygredd.

Ymgynghoriad Heriau a Dewisiadau yng Nghymru

Darllenwch ymateb i'r ymgynghoriad CLA yma.
Visit this document's library page
File name:
A2412053_consltresp_challenges-and-choices_CLA_CYMRU.pdf
File type:
PDF
File size:
152.2 KB