Darparu mwy o dai gwledig

Gwnaeth y CLA gyflwyniad i Drysorlys EM cyn Cyllideb 2020, gan argymell nifer o newidiadau i'r system dreth i gefnogi darparu tai mewn ardaloedd gwledig gan aelodau'r CLA.

Mae ein cynigion yn cynnwys:

  • Cyflwyno eithriad amodol rhag treth etifeddiaeth ar gyfer tai fforddiadwy am y cyfnod y maent yn aros ar osod ar rent fforddiadwy.
  • Cydweddu TAW ar adnewyddu ac atgyweirio tai ag adeiladau newydd er mwyn rhoi'r gorau i annog ailddefnyddio adeiladau presennol
  • Niwtraliaeth treth rhwng gwahanol fodelau cydweithredu ar gyfer darparu tir ar gyfer datblygu tai

Cyflwyno Cyllideb Tai 2020

Darllenwch gyflwyniad y CLA yma
Visit this document's library page
File name:
CR0421_Housing_Budget_Submission_FINAL.pdf
File type:
PDF
File size:
102.0 KB