CLA yn ymateb i ymchwiliad pwyllgor EFRA i Ailgyflwyno Rhywogaethau

Mae'r CLA yn gefnogol i ailgyflwyno rhywogaethau i gefnogi adfer ecolegol lle maent yn iawn ar gyfer yr ardal leol, yn cael cefnogaeth benodol y rhai a allai gael eu heffeithio, ac yn cael eu cefnogi gan reolaeth ac adnoddau tymor hir.

CLA yn ymateb i ymchwiliad pwyllgor EFRA i Ailgyflwyno Rhywogaethau

Darllenwch ymateb i'r ymgynghoriad CLA yma.
Visit this document's library page
File name:
CLA_responds_to_EFRA_committee_inquiry_into_Species_Reintroductions.pdf
File type:
PDF
File size:
287.4 KB